Lotorpsmetoden/andningsterapi

Lotorpsmetoden hjälper personer som har andningsproblem såsom hosta,heshet, doft- och parfymallergi eller svårt att andas pga stress, ångest eller panikkänslor. Den hjälper även mot astmaliknande åkommor där astma inte är konstaterat och personer som har konstaterad astma och KOL.

Lotorpsmetoden är i grunden en klassisk svensk massage som inriktar sig på behandling av andningsmuskulaturen och andningsövningar för att få en avslappnad och djupare andning längre ner i lungorna. Lungorna kan ses som kroppen reningsverk och ju mer av lungorna vi utnyttjar desto bättre lungkapacitet får vi. En bra lungkapacitet tar ut den sura luften, slaggprodukterna och skräpet som vi har samlat på oss i lungorna pga dålig andning och resultat blir att vi syresätter kroppens celler bättre,vilket i sin tur leder till att kroppens alla funktioner förbättras.

Rulla till toppen